Get Adobe Flash player

OVER ONS

chain

HOE BACA WERKT

Bikers Against Child Abuse, Inc. (BACA) heeft een centraal contactpersoon (child liaison) die hulpvragen aanneemt van instanties of individuelen. Een erkende organisatie waar het kind contact mee heeft gehad stelt vast dat het kind nog steeds angst heeft voor zijn omgeving. De contactpersoon van de instantie neemt contact op met BACA of verwijst een individueel persoon door naar BACA waarop de naam en het adres aan de kinder contactpersoon binnen BACA word gegeven. De contactpersoon controleert of het om een bestaande zaak gaat en of er contact is geweest met de autoriteiten en of de zaak is opgenomen in hun systeem. De contactpersoon neemt contact op met de familie voor een intake gesprek waarna mogelijk een level 1 ride word georganiseerd naar het huis van het kind of een andere locatie. Het hele BACA chapter rijd mee om het kind te ontmoeten en hij/zij krijgt een vest waarop de roadname van het kind en een BACA child backpatch is bevestigd. Het kind is vrij om het vest wel of niet te dragen. Het kind krijgt verder BACA stickers en eventueel cadeaus die over het algemeen gedoneerd worden door sponsors. Deze bezoeken duren over het algemeen een half uur.

Na dit eerste contact krijgt het kind de naam en telefoonnummers van twee BACA leden die het dichtst bij het kind wonen. Zij worden de eerste contactpersonen van het kind. Voordat deze leden eerste contactpersoon worden zijn deze leden grondig gecontroleerd en hebben ze een recente Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) voor omgang met kinderen ingeleverd. Daarnaast hebben ze minimaal 1 jaar met het chapter mee gereden en hebben ze aangepaste instructies gekregen van een erkend psycholoog of –specialist. Wanneer het kind bang is en zijn BACA familie bij zich wil hebben, kan het kind deze bikers bellen. Deze zullen dan het kind thuis opzoeken en geruststellen zodat het kind zich weer veilig en beschermd voelt. BACA leden en -supporters ondersteunen de kinderen ook door ze te escorteren als ze bang zijn in hun buurt, door regelmatig langs het huis van het kind te rijden, mee te gaan naar eventuele verhoren en door bij de kinderen te zijn als ze zich alleen en bang voelen. De BACA leden gaan nooit alleen naar het huis van het kind en nooit zonder dat de ouders/verzorgers ingelicht zijn over hun komst en daar toestemming voor hebben gegeven. Ons doel is om de kinderen en hun families te leren hoe krachtig ze kunnen zijn. We zijn zo lang aanwezig als het kind ons nodig heeft. BACA organiseert ook andere zaken voor de kinderen zoals kinderdagen. Over onze fondsen besteding meer onderaan deze pagina.

chain

RIDEOUT EERSTE NIVEAU (LEVEL 1 RIDE)

Bestaat uit het organiseren en uitvoeren van een “Level 1 ride” met zoveel BACA leden als mogelijk. We rijden als een groep naar het kind waar de ouders/verzorgers aanwezig zijn om ons te helpen het kind een vest met patch, stickers en een foto van het kind met zijn/haar nieuwe familieleden erop te geven. Als het kind bang is, hopen we dat het kind de foto zal gebruiken als een bewijs van de boodschap: ”ik ben niet alleen en je wilt geen ruzie met mijn familie.”

chain

RIDEOUT TWEEDE NIVEAU (LEVEL 2 RIDE)

Als de level 1 ride niet voldoende is om verder misbruik of mishandeling te stoppen zullen verschillende BACA leden ingezet worden om zich te laten zien. Deze groep BACA leden zal zich bij de woning van het kind vertonen op het moment dat het kind het meest kwetsbaar is. Het doel van de BACA aanwezigheid is om de kinderen en de familie van de kinderen te beschermen, indien noodzakelijk.

chain

RIDEOUT DERDE NIVEAU (LEVEL 3 RIDE)

Als de fysieke aanwezigheid van onze BACA leden bij het huis van het kind de misbruiker/mishandelaar niet laat stoppen wordt een formele brief opgesteld en ondertekend door de President van het betreffende chapter. Deze brief staat op BACA briefpapier. De inhoud van de brief legt de misbruiker duidelijk uit dat we alles zullen doen wat nodig is om de hindernis te zijn tussen het kind en verder misbruik/geweld.

chain

RIDEOUT VIERDE NIVEAU (LEVEL 4 RIDE)

Ook al is het tegen het doel van BACA om de confrontatie te zoeken met een misbruiker, zullen we de buurt opzoeken waar de misbruiker woont en een Buurt Bewustzijns Ride houden. Hierbij gaan we van deur tot deur, vertellen mensen wie we zijn, delen we stickers en flyers uit waarop het doel van ons bezoek staat en hoe we dat doel zullen bereiken. Als de locatie of het adres van de misbruiker/mishandelaar bekend word gemaakt aan een van de aanwezige BACA leden vertrekken we onmiddellijk, om daarmee contact met de misbruiker te voorkomen. BACA veroordeelt het gebruik van fysiek geweld of agressie en neemt er geen deel aan. Maar, als enig persoon zou proberen een van de aanwezige BACA leden aan te vallen zullen we reageren met trouw en loyaliteit om ons BACA lid te beschermen..

chain

AANWEZIGHEID OP RECHTBANKEN E.D.

Indien nodig, zullen we met ons beschadigde familielid meegaan naar onder meer een rechtszaak. Het enige doel daarvan is om er voor te zorgen dat het kind minder geïntimideerd en bang is. Eventueel kunnen we getuigen over het misbruik. Als het kind onze aanwezigheid in de rechtbank op prijs stelt, moeten de ouders/verzorgers de advocaat van het kind en de rechtbank inlichten dat we erbij zullen zijn. Er word absoluut geen fysiek contact getolereerd door BACA. Een ieder die dit toch zou doen handelt tegen de regels van BACA en zal persoonlijk volledig verantwoordelijk worden gesteld voor zijn/haar actie. Als het enigszins mogelijk is zullen de aan het kind toegewezen BACA leden ook aanwezig zijn.

chain

DONATIES

Wat doet BACA Nederland met het geld dat binnenkomt? Allereerst, er zijn geen betaalde krachten binnen BACA. Geen salarissen, directie bonussen, geen onkosten of ontslag vergoedingen, geen reiskosten, benzinegeld, reparatiekosten, leasing en ga zo maar door. BACA heeft geen clubhuizen en daardoor geen kosten voor huur, onderhoud, energie en dergelijke.

Al het geld dat binnenkomt word gebruikt  voor het doel, het teruggeven van zelfvertrouwen aan seksueel misbruikte en mishandelde kinderen. Van de inkomsten betalen we de vaste kosten als Kamer van Koophandel, Notaris/Advocaat, bankkosten, administratiekosten, telefonische hulplijnen, internet, postbussen, flyers en ander drukwerk voor voorlichting, spandoeken, banners, promotiemateriaal, verzendkosten,  en wat zo verder voor komt. Daarnaast worden steeds meer kosten voor hulpverlening uit de verzekering gehaald en word de eigen bijdrage hoger. BACA ondersteunt, als een kind professionele hulp nodig heeft en er is geen geld,kosten voor rechtszaken (griffiekosten en eventueel eigen bijdragen) die uit naam van de slachtoffers tegen daders worden aanspannen. Mocht een kind op een vereniging willen waardoor het zelfvertrouwen verstevigd kan worden en er is binnen het gezin geen geld.  Rijden we voor het eerst met een kind op de Level 1 en zijn er extra kosten dan zijn die uiteraard voor BACA. We organiseren jaarlijks een promotiedag, de 100 miles 4 baca. Er is ook een sinterklaasfeest voor alle BACA kinderen. Bij BACA komen (helaas)


geen tonnen binnen. Alles word betaald uit eigen zak en van geld dat we van donaties en vanuit evenementen binnen krijgen. Wat binnen komt zijn we zuinig op en zo word elke euro 4 maal omgekeerd voordat hij uitgegeven wordt.

1 keer per jaar organiseren we een promotierit, de 100 miles 4 BACA, een motorrit van 100 mijl. Deze rit word wereldwijd op de derde zaterdag van mei gereden, en is bedoeld om te laten zien aan zowel motorrijders als aan de wereld daaromheen, dat we er zijn en wat we doen. In 2012 was dit in Melderslo, 2013 werd gereden vanuit Ommen,2014 vanuit Dreiber en 2015, 2016 en 2017 vanuit Kesteren. Een deel van de opbrengst van de 100 miles 4 BACA word gebruikt om BACA International te steunen zodat BACA ook in andere landen opgezet kan worden. Zo is er bereikt dat BACA naast in Nederland ook in de rest van Europa kinderen helpt. Kindermisbruik is overal. Gelukkig zijn ook Bikers overal en kan, op de BACA manier, overal de helpende (biker) hand worden toegestoken.