PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT BIKERS AGAINST CHILD ABUSE ® the Netherlands

Dit privacy statement is van toepassing op de werkwijze van BIKERS AGAINST CHILD ABUSE the Netherlands en geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Onze contactgegevens treft u onder aan dit document aan.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wanneer wij met u in contact willen komen of zijn vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze missie kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze missie te kunnen uitvoeren en voor de uitvoering van de met u gemaakte afspraken.

Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens om u te informeren over onze missie en de uitvoering daarvan, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief. Dit gebeurt alleen door u zelf aan te melden. U heeft zelf ook de mogelijkheid de gegevens te verwijderen. In verband met het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een derde partij. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties.

Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken kunnen wij u niet helpen of informeren.

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze missie. Zodra de dienstverlening of de afspraak eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze missie of de met u gemaakte afspraak.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere organisatie. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Vanzelfsprekend nemen wij verregaande passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Dit privacy statement is van toepassing op de met u gemaakte afspraak en op de missie die wij uitvoeren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website regelmatig te raadplegen: http://dutch.bacaworld.org.

BIKERS AGAINST CHILD ABUSE the Netherlands
Postbus 23
4000 AA Tiel
06-30077760

Dutch Chapter

Best, Netherlands, 5683 KC

Helpline: 06-31363310

President@du-nld.bacaworld.org

Klik hier om de chapter pagina te bezoeken.

Dutch Delta Chapter

4731 HR Oudenbosch, The Netherlands

Hulplijn: 06-11493074

president@de-nld.bacaworld.org

Klik hier om de chapter pagina te bezoeken.

Dutch East Chapter

Apeldoorn, The Netherlands

Hulplijn: 06-365 142 21

president@ea-nld.bacaworld.org

Klik hier om de chapter pagina te bezoeken.

Dutch North Chapter

Uffelte, the Netherlands, 7975 RV

Hulplijn: 06 365 529 22

president@no-nld.bacaworld.org

Klik hier om de chapter pagina te bezoeken.

Dutch West Chapter

Noord-Scharwoude, Nederland

Hulplijn: +31(0)6-365-133-79

president@we-nld.bacaworld.org

Klik hier om de chapter pagina te bezoeken.