DE EERSTE FEITEN

DE EERSTE FEITEN DIE AANTONEN DAT B.A.C.A.® WERKT.

Bikers Against Child Abuse heeft in Amerika bijna 20 jaar ervaring met het versterken van misbruikte en mishandelde kinderen. Onlangs heeft men een onderzoek laten doen naar de effectiviteit van de werkwijze. De eerste onderzoeksresultaten zijn eind 2014 gepresenteerd op de internationale website. De resultaten geven een beeld van de gevolgen van een interventie door B.A.C.A. In Nederland is nog geen onderzoek gedaan. Ook moet worden opgemerkt dat de situatie in Amerika af kan wijken ten opzichte van Europa, met name op gebied van de wet- en regelgeving, waardoor een verschil in (on)mogelijkheden per land een gewijzigde aanpak vereist.

RAPPORTAGE

Sinds 1995 is B.A.C.A. bezig met het versterken van kinderen om niet bang te zijn voor de wereld waarin ze leven. We zijn de strijd aan gegaan met de gevolgen van misbruik en hebben goede resultaten geboekt in de afgelopen twee decennia. We hebben zelf de veranderingen kunnen waarnemen van de kinderen die wij steunen. We hebben ze zien groeien en floreren. We zijn getuige geweest van hun toegenomen kracht en moed waarmee onze kleine helden zijn opgestaan tegen hun misbruikers, hun verhaal vertelden en de muur van de misbruikgevolgen neerhaalden. Echter, naar de buitenwereld zijn deze resultaten niet zo zichtbaar. De oprichter van B.A.C.A is een in Amerika gelicenseerde sociaal werker, een geregistreerde speltherapeut / toezichthouder en gaf zeventien jaar lang part-time les aan de faculteit aan de Brigham Young University.​ Onder zijn toezicht is onderzoek gedaan en is naar voren gekomen dat de analyse die is gemaakt naar aanleiding van de effecten van de organisatie bij de kinderen significante verbeteringen lieten zien. Hij werd in zijn twintigjarige loopbaan, waarvan hij het meest met de zorg voor kinderen bezig was, zich ervan bewust dat het systeem veel kon betekenen voor kinderen maar nog onvolkomenheden vertoonde die moesten worden opgelost.

De twee meest voorkomende problemen die moesten worden opgelost waren het ontbreken van een afdoende mate van veiligheid voor kinderen en het tekort aan geld voor therapie. Zelfs met gerechtelijke middelen voor meer bescherming en het verwijderen van de daders uit de directe omgeving hadden de daders nog steeds vrij toegang tot de kinderen waardoor deze psychische schade opliepen. Het zou naïef en een verkeerde voorstelling van zaken zijn om te denken dat Justitie in staat is om deze kinderen op een continu basis te beschermen tegen hun daders.

Verder was het een feit dat de misbruikte kinderen niet in aanmerking kwamen voor betaalde psychologische hulp omdat hun dossiers niet aan de basisvoorwaarden van bewijslast voldeden en daardoor hun dossiers werden gesloten. Terwijl het overduidelijk was dat een kind was misbruikt, was het slachtoffer vaak zo bang om bij te dragen aan de benodigde bewijslast, dat er niet voldoende werd opgebouwd om tot vervolging over te gaan. Onze oprichter realiseerde zich dat kinderen die veilig zijn veel beter in staat zijn om de waarheid te vertellen omdat de bedreigingen van een misbruiker geen vat op het kind hebben als het wordt omringd met toegewijde bikers die nu deel uitmaken van de wereld van het kind.

We zijn blij dat we de eerste maar duidelijke resultaten met de wereld kunnen delen in een resultatenoverzicht dat aantoont dat B.A.C.A. werkt. De resultaten van de data-analyses zijn bemoedigend en suggereren wat wij allang weten, namelijk dat B.A.C.A. een positief effect heeft op het reduceren van angst bij kinderen. Voor het onderzoek zijn twee vragenlijsten gebruikt: de Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) en de Behavioral and Emotional Screening System (BESS). De SDQ geeft naast een totaal score ook een score op vijf subcategorieën: emotionele symptomen; gedragsproblemen; hyperactiviteit en aandachtsproblemen; peer-relatie problemen en pro-sociaal gedrag.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat B.A.C.A. een positief effect lijkt te hebben op alle subcategorieën van de SDQ, met uitzondering van pro-sociaal gedrag. De scores voor emotionele symptomen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en aandachtsproblemen en peer-relatie problemen waren na de interventie significant gedaald. De score op pro-sociaal gedrag bleef stabiel gedurende de interventie, maar had vanaf het begin al een normale hoogte. Ook voor het gedragsmatige en emotioneel functioneren werd een significante verbetering gevonden na de interventie. Bij het voortborduren op deze resultaten moet wel rekening gehouden worden met twee punten. Het eerste punt is dat dit onderzoek nog niet gerepliceerd is. Het tweede punt is dat de onderzoekspopulatie weinig etnische diversiteit had. Het onderzoek is uitgevoerd onder blanke Amerikaanse kinderen. Het kan zijn dat er bij een andere groep kinderen eventueel andere resultaten gevonden zouden worden.

Na het publiceren van de eerste resultaten kijken we al uit naar het vervolg van dit onderzoek. Dit om de moeite van de inspanningen van mishandelde en/of misbruikte kinderen te versterken en na verdere analyse onze manieren om ze te helpen nog verder te verbeteren.

Voor het volledige onderzoek, kunt u hieronder de referentie vinden. Het rapport in Science Direct vind u hier.

VanFleet, R., Lilly, J. P., & Kaduson, H. (1999). Play therapy for children exposed to violence: Individual, family, and community interventions. International Journal of Play Therapy, 8(1), 27.

Dutch Chapter

Best, Netherlands, 5683 KC

Helpline: 06-31363310

President@du-nld.bacaworld.org

Klik hier om de chapter pagina te bezoeken.

Dutch Delta Chapter

4731 HR Oudenbosch, The Netherlands

Hulplijn: 06-11493074

president@de-nld.bacaworld.org

Klik hier om de chapter pagina te bezoeken.

Dutch East Chapter

Apeldoorn, The Netherlands

Hulplijn: 06-365 142 21

president@ea-nld.bacaworld.org

Klik hier om de chapter pagina te bezoeken.

Dutch North Chapter

Uffelte, the Netherlands, 7975 RV

Hulplijn: 06 365 529 22

president@no-nld.bacaworld.org

Klik hier om de chapter pagina te bezoeken.

Dutch West Chapter

Noord-Scharwoude, Nederland

Hulplijn: +31(0)6-365-133-79

president@we-nld.bacaworld.org

Klik hier om de chapter pagina te bezoeken.