ONZE BELOFTE

DE BACA BELOFTE

Ik rijd met Bikers Against Child Abuse. De steen is geworpen. De beslissing is genomen. Ik ben vrijwillig over de lijn gestapt. Ik kijk niet terug, zal niet stoppen, vertragen, achteruit stappen of stil zijn. Mijn verleden, mijn leven heeft me voorbereid op deze tijd. Mijn aanwezigheid heeft een doel, mijn toekomst is bepaald.

Ik heb genoeg van en ben gestopt met leven op de achtergrond, wegkijken, negeren, kortzichtig plannen, kleurloze dromen, door anderen bepaalde denkwijzen, kwartjes in een collectebus gooien en acceptgirootjes invullen.   Ik hoef me niet beter te voelen dan anderen, zoek geen rijkdom, applaus, carrière, promotie of populariteit. Ik hoef niet steeds gelijk te hebben, de eerste te zijn, erkenning te krijgen, gewaardeerd of beloond te worden. Ik leef voor het geloof in mijn werk en maak daarbij gebruik van de kracht van mijn broeders en zusters. Ik ben geduldig, leef voor een open weg en vrijheid en doe mijn werk met het vertrouwen dat wat ik wil bereiken ook bereikt zal worden.  

Mijn lot is bezegeld, mijn pas is snel en recht door zee, mijn doel is de volledige veiligheid van kinderen. Mijn weg is smal, het pad is ruw, mijn vrienden zijn betrouwbaar en echt, mijn doel is duidelijk. Ik kan niet gekocht worden, ken geen omwegen, zal niet omkeren, vertragen of afgeleid worden.   Ik zal me nooit terugtrekken als offers gebracht moeten worden, zal niet twijfelen als het tegenzit, zal niet aan tafel gaan zitten met misbruikers of mishandelaars, proberen populair te zijn of dwalen in middelmatigheid.  

Ik zal niet opgeven, stil zijn, gas terugnemen, afwachten, negeren, wegkijken of voorbijgaan tot ik alles heb gedaan wat mogelijk is om misbruikte of mishandelde kinderen te helpen. Ik zal doorgaan tot ik omval, rijden tot ik niet meer kan en doorgaan tot Hij me stopt. En als Hij komt voor Zijn mensen, zal Hij geen probleem hebben om me te herkennen. Hij zal mijn BACA patch zien en weten dat ik een van de Zijnen ben.

Ik rijd met Bikers Against Child Abuse, dat is mijn overtuiging.  

Chief,  
Founder, Bikers Against Child Abuse, Inc  

Webmaster Login